Video Enric

Referències

Relació d'estudis i projectes realitzats

L'equip de professionals de PROGEST ENGINYERIA , a dut a terme una diversificada gamma de treballs, d'entre els quals destaquem els més significatius, classificats en les fases de:

  • Projecte i estudi
  • Direcció d'Obra
  • Coordinació de Seguretat

Fase de projecte

PROJECTE DE CONDICIONAMENT I MILLORA DE DIVERSOS CAMINS A LA COMARCA DEL PRIORAT

Entitat: REGSA

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE CONDICIONAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE VALLBONA DE LES MONGES A NALEC (L'URGELL)
Entitat: REGSA

REDACCIÓ DE L'ESTUDI DE VIABILITAT TÈCNIC-ECONÒMICA DE LES ALTERNATIVES D'AMPLIACIÓ DEL REGADIU GARRIGUES SUD, ETAPA IV, A LES ZONES LIMÍTROFS DELS TTMM D'ULLDEMOLINS I LA POBLA DE CÉRVOLES (EL PRIORAT I LES GARRIGUES)
Entitat: REGSA

REDACCIÓ DE L'ESTUDI DE VIABILITAT DE LA MILLORA DEL REGADIU MITJANÇANT LA TRANSFORMACIÓ A REG A PRESSIÓ, I DE LA CONCENTRACIÓ PARCEL·LARIA DE LA ZONA REGABLE DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE SÈQUIA DEL MOLÍ. T.M. DE SALÀS DE PALLARS (PALLARS JUSSÀ)
Entitat: REGSA

REDACCIÓ DE L'ESTUDI HIDROLÒGIC I AVANTPROJECTE DE TRANSFORMACIÓ DE REG DE SUPORT A L'OLIVERA AL T.M DE LA POBLA DE CÉRVOLES (LES GARRIGUES).
Entitat: REGSA

REDACCIÓ D'AVANTPROJECTE DE TRANSFORMACIÓ DE REG A PRESSIÓ I ESTUDI DE LA VIABILITAT DE LA CONCENTRACIÓ PARCEL·LARIA DEL MARGE ESQUERRE DEL RIU SEGRE, ALS T.M. D'ALÀS I CERC, LA SEU D'URGELL I RIBERA D'URGELLET (L'ALT URGELL)
Entitat: REGSA

REDACCIÓ DEL PROJECTE D'INSTAL·LACIONS PER A UNIFORMITZAR CABALS AL CANAL D'ARAGÓ I CATALUNYA T.M. DE TAMARIT DE LLITERA I ALTRES (LA LLITERA-FRANJA DE PONENT)
Entitat: C.G.R. del Canal Aragó i Catalunya

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE MILLORES DELS REGS DE LA COMUNITAT DE REGANTS, AL T. M. DE COLL DE NARGÓ
Entitat: Comunitat de Regants de Coll de Nargó

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UNA BASSA I OBRES COMPLEMENTÀRIES PER A REGULAR I GARANTIR ELS REGS AL T. M. D'ALPICAT
Entitat: Comunitat de Regants 124 d'Alpicat

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LA CONSTRUCCIÓ D 'UNA BASSA PER A REGULAR ELS REGS I ENTUBAMENT DE LES SÈQUIES, PER A MILLORAR LA GESTIÓ DE L'AIGUA DE REG, ALS T. M. DE BALAGUER I VALLFOGONA DE BALAGUER
Entitat: Col.lectivitat de Regants núm. 3 del Canal d'Urgell (Bellcaire d'Urgell)

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE CONCESSIÓ I EXECUCIÓ DE LES OBRES DE TRANSFORMACIÓ EN REG DE SUPORT A L'OLIVERA, ALS T. M. DE L'ESPLUGA CALBA I MALDÀ
Entitat: D.A.R.P. Generalitat de Catalunya

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE MILLORA DE LA GESTIÓ DE L'AIGUA I DEL SISTEMA DE REG, AMB AMPLIACIÓ DE BASSES DE REGULACIÓ I ENTUBAT DE SÈQUIES, ALS T. M. DE JUNEDA, CASTELLDANS I LES BORGES BLANQUES
Entitat: Col.lectivitat de Regants núm 17 dels Canals d'Urgell (Juneda)

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LA CONSTRUCCIÓ D 'UNA BASSA DE REGULACIÓ DE REGS I REPARACIÓ CANALET DE TARREGA PER MILLORAR LA GESTIÓ DE L'AIGUA DE REG AL T. M. DE TÀRREGA
Entitat: Comunitat de Regants Alt Urgell (Tàrrega)

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LA CONSTRUCCIÓ D 'UNA BASSA I OBRES COMPLEMENTÀRIES PER A REGULAR I GARANTIR ELS REGS, AL T.M. D'ARTESA DE LLEIDA.
Entitat: Comunitat de Regants núm- 18 C:G:R: Dels Canals d'Urgell (Artesa de Lleida)

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE MILLORA DE LA GESTIÓ DE L'AIGUA I DEL SISTEMA DE REG DE LA SÈQUIA DE SANT JAUME DEL CANAL D'ARAGÓ I CATALUNYA, ALS T. M. D'ALMENAR, ALGUAIRE I VILANOVA DEL SEGRIÀ
Entitat: Comunitat de Regants Sant Jaume (Almenar)

REDACCIÓ DEL PROJECTE D'ESTACIONS D'ELEVACIÓ AL CANAL D'ARAGÓ I CATALUNYA, T. M. D'ALBELDA, TAMARITE DE LITERA I SAN ESTEBAN DE LITERA
Entitat: C.G.R. del Canal Aragó i Catalunya

REDACCIÓ DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'ENTUBAT DE LA SÈQUIA “REMOLINS”, AL T. M. DE TORRES DE SEGRE I SOSES
Entitat: Comunitat de Regants Vilanova de Remolins (Soses)

REDACCIÓ DEL PROJECTE D'ENTUBAT DE LES SÈQUIES SECLETA I ULL DE BENAVENT, ALS T. M. DE BENAVENT DE SEGRIÀ I VILANOVA DE SEGRIÀ
Entitat: Comunitat de Regants d'Ull de Benabent (Benavent de Segrià)

REDACCIÓ DEL PROJECTE D'ENTUBAT DE SÈQUIES ULL DE BENAVENT I ULLET, ALS T.M. DE BENAVENT DE SEGRIÀ I TORRE-SERONA.
Entitat: Comunitat de Regants “Ull de Benavent” (Benavent de Segrià)

Fase de direcció d'obra

CONSTRUCCIÓ BASSA I OBRES COMPLEMENTÀRIES PER A REGULAR I GARANTIR ELS REGS AL TERME D'ALPICAT.
Entitat: Comunitat de Regants 124 d'Alpicat

CONSTRUCCIÓ D'UNA BASSA PER REGULAR ELS REGS I ENTUBAT DE SÈQUIES, PER A MILLORAR LA GESTIÓ DE L'AIGUA DE REG, ALS T.M. DE BALAGUER I VALLFOGONA DE BALAGUER.Ç
Entitat: Col.lectivitat de Regants núm. 3 C .G.R. dels Canals d'Urgell (Bellcaire d'Urgell)

CONSTRUCCIÓ D'UNA BASSA DE REGULACIÓ DE REGS I REPARACIÓ CANALET TÀRREGA PER MILLORA LA GESTIÓ DE L'AIGUA DE REG AL T.M. DE TÀRREGA
Entitat: Comunitat de Regants de l'Alt Urgell – Tàrrega.

ENTUBAT DE SÈQUIES ULL DE BENAVENT I ULLET, ALS T.M. DE BENAVENT DE SEGRIÀ I TORRE-SERONA.
Entitat: Comunitat de Regants “Ull de Benavent” (Benavent de Segrià)

CONSTRUCCIÓ D'UNA BASSA I OBRES COMPLEMENTÀRIES PER A REGULAR I GARANTIR ELS REGS, AL T.M. D'ARTESA DE LLEIDA
Entitat: Col.lectivitat de Regants núm.18 C.G.R. dels Canals d'Urgell (Artesa de Lleida)

Fase de coordinació de seguretat

CONSTRUCCIÓ BASSA I OBRES COMPLEMENTÀRIES PER A REGULAR I GARANTIR ELS REGS AL TERME D'ALPICAT.
Entitat: Comunitat de Regants 124 d'Alpicat

CONSTRUCCIÓ D'UNA BASSA PER REGULAR ELS REGS I ENTUBAT DE SÈQUIES, PER A MILLORAR LA GESTIÓ DE L'AIGUA DE REG, ALS T.M. DE BALAGUER I VALLFOGONA DE BALAGUER.
Entitat: Col.lectivitat de Regants núm. 3 C .G.R. dels Canals d'Urgell (Bellcaire d'Urgell)

CONSTRUCCIÓ D'UNA BASSA DE REGULACIÓ DE REGS I REPARACIÓ CANALET TÀRREGA PER MILLORA LA GESTIÓ DE L'AIGUA DE REG AL T.M. DE TÀRREGA
Entitat: Comunitat de Regants de l'Alt Urgell – Tàrrega.

ENTUBAT DE SÈQUIES ULL DE BENAVENT I ULLET, ALS T.M. DE BENAVENT DE SEGRIÀ I TORRE-SERONA.
Entitat: Comunitat de Regants “Ull de Benavent” (Benavent de Segrià)

 

 

www.e-progest.com
Online Grup