replica rolexfake rolex audemars piguet replica
Video Enric

Presentació

PROGEST és una empresa d'enginyeria agrònoma ubicada a Lleida, que du a terme les seves activitats des de l'any 1.992, i és ralph lauren outlet especialitzada en la realització de projectes i direccions d'obra, valoracions, informes pericials, estudis tècnics, etc..

PROGEST ENGINYERIA neix de la idea dels seus promotors de desenvolupar la pròpia activitat professional amb la màxima implicació i dedicació, aprofitant l'àmplia experiència adquirida en treballs anteriors, per crear una enginyeria que ofereixi un servei de qualitat als seus clients.

PROGEST ENGINYERIA està integrada per un EQUIP HUMÀ amb una àmplia formació i una dilatada experiència en obres replica tissot watches de molt diversa índole com obres hidràuliques, enginyeria rural (concretament en els àmbits de transformacions i millores de regadius), edificacions i instal·lacions agrícoles, ramaderes i agroindustrials, infrastructures, urbanitzacions, carreteres i, en general, tota l'àmplia gamma d'actuacions que configuren el concepte d'OBRA HIDRÀULICA I CIVIL.

Organigrama bàsic de PROGEST ENGINYERIA:

Personal:

replica watches uk

Directors tècnics

Manel Lladós i Gauxax
Titulació: Enginyer Agrònom
Experiència: 16 anys
e-mail: manel@progest.cat

Alexandre Olives i Felip
Titulació: Enginyer Agrònom
Experiència: 16 anys
e-mail: alex@progest.cat

Equip redacció projectes/direcció d'obres/
seguretat i salut

Marc Martí i Alcobé
Titulació: Enginyer Agrònom
Experiència: 2 anys
e-mail: marc@progest.cat

 

Delineació

Francesc Casals i Blanch
Titulació: Delineant
Experiència: 5 anys

e-mail: francesc@progest.cat

Rafael Huelin Abad
Titulació: Delineant
Experiència: 5 anys

e-mail: rafa@progest.cat

Topografía

Raül Hernàndez i Garrido
Titulació: Sobrestant
Experiència: 2 anys

e-mail: raül@progest.cat

Administració

Patrícia Sanchez Rubió
Titulació: Administrativa
Experiència: 9 anys
e-mail:
patri@progest.cat

 

www.e-progest.com
Online Grup